Begeleiding en training

Route naar succes netwerkbijeenkomst in Haagse Poort, Beatrixzaal, Den Haag Route naar succes netwerkbijeenkomst in Haagse Poort, Beatrixzaal, Den Haag

Leren van en met elkaar

In de jaren tachtig van de vorige eeuw ben ik met intervisie begonnen. We praatten in een studiegroepje over onze eigen problemen op het werk. We oefenden met verschillende methoden en zagen resultaat van onze gesprekken. Dat motiveerde ons sterk.
Wisten wij veel dat dat intervisie was?! Min of meer toevallig kwamen we de term tegen en we lijfden hem in. De Japanse ’quality circles’ kwamen we in dat verband tegen, intervisie kenden we uit de gezondheidszorg en van de supervisie-opleiding. Allemaal had het te maken met probleemoplossende methoden.

Toen we in 1983 met onze intervisiegroep een boek gingen schrijven, hadden we nooit vermoed dat dit Intervisie bij Werkproblemen in 2016 zijn zestiende druk zou krijgen. Inmiddels geheel herzien natuurlijk en inmiddels ook weer bijgedrukt.

Werkproblemen

Vandaag de dag ben ik op verschillende manieren nog steeds betrokken bij intervisie.

  • Door zelf lid te zijn van een intervisiegroep
  • Door cursussen te verzorgen binnen organisaties en in een open aanbod
  • Door lezingen en demonstraties te geven
  • Door in publicaties nieuwe ontwikkelingen m.b.t. intervisie onder de aandacht te brengen (zie ook de rubriek ’artikelen intervisie’)

Intervisie is een werkwijze die me steeds weer boeit, juist ook omdat het zo veel mogelijkheden biedt om te werken aan professionalisering en kwaliteitsverbetering binnen een organisatie. En gewoon ook, omdat ik er zelf altijd heel veel aan gehad heb; ik ontdek steeds nieuwe dingen.

Reflecteren op eigen ervaringen

Mijn ervaringen met mijn eigen intervisiegroep, met intervisie met collega’s en met de trajecten die ik begeleid, helpen mij met het schrijven over intervisie. Een kwestie die mij op het ogenblik sterk bezighoudt is borging en implementatie van intervisie in organisaties. Wat helpt om intervisie in te bouwen in de organisatie? Wat is de rol van het management hierbij? Hoe sterk is de individuele deelnemer in de intervisiegroep? Welke valkuilen zijn er?

Lees ook het artikel Intervisie en Het gesprek leiden tijdens een intervisie-bijeenkomst

Coaching

Ik houd mij op drie manieren met coaching bezig:

  • personal coaching/wandelcoaching
  • coachingen en training van groepen en teams binnen bedrijven/organisaties

Personal Coaching

Een gesprek met mij als personal coach vraagt meestal 1-2 uur, afhankelijk van de vraag en de in te zetten werkmethoden. Afspraken leg ik met je vast in een contract, zodat over en weer helder is wat onze  afspraken zijn. In zo’n contract staat informatie over onder meer:

  • vertrouwelijkheid/geheimhouding
  • frequentie van afspraken
  • kosten, locatie
  • doelen van de coaching

Allereerst houd ik een intakegesprek over de randvoorwaarden zoals het contract en de vragen die je hebt. Gezamenlijk bepalen we of deze vragen voor coaching geschikt zijn en welke doelen of resultaten je wilt bereiken. Het intakegesprek kost 50% van het uurtarief (gemiddeld 100 € per uur, voor vrijwilligers/privépersonen maak ik een aparte afspraak). Ik werk met iedereen die een vraag heeft, ongeacht achtergrond of werkkring. In de praktijk is het zo dat ik veel managers coach, werknemers die beter willen presteren binnen hun organisatie en mensen met levensvragen.

Mijn werkwijze baseer ik op jouw vraag. Het kan zijn dat we veel en reflecterend praten met elkaar, of dat we met beweging en creativiteit werken: een wandeling, een oefening bijvoorbeeld uit het gedachtengoed van Gestalt of Voice Dialogue, een tekening of een ontspanningsoefening. Vaak bespreek ik een huiswerkopdracht met je. Coaching is immers gericht op het oplossen van problemen op het werk/privé en dat kan geen maanden duren.
Vandaar ook dat ik gemiddeld 6 sessies om de 14 dagen ideaal vind. Maar soms is zo’n traject korter of langer.

Binnen mijn manier van werken vind ik het belangrijk dat we samen een ’klik’ hebben. Ik ondersteun je eigen onderzoek naar het zelf oplossen van je coachingsvraag. Ik doe dat in betrokkenheid, in verbinding, spiegelend en met juist die terughoudendheid of confronterend vermogen waardoor je in beweging komt. Ik ben een gesprekspartner, geen docent of therapeut, maar een gelijkwaardige sparring-partner die samen met jou onderzoek doet. Ik heb verstand van onderzoeken en ondersteunen en jij hebt verstand van de problematiek rondom je eigen vraag.

> zie ook De adjudant van de Keizer voor de spiegel.

Coaching binnen organisaties

Op afspraak kan ik je een voorstel doen voor een training rondom bijvoorbeeld de volgende coachingsitems:

Coachen van veranderingen

Vragen stellen, luisteren en doorvragen

Aanspreken op afspraken

Coachen op competenties

Coachen van leerprocessen (bv intervisie, leerstijlen e.d.)

Teamcoaching en zelfsturing

Coachen van conflicten, tegenstellingen en impasses

Coachen als organisatieconcept