Recensie Werkboek Intervisie

Zorg en welzijn
Intervisie. Klinkt interessant, maar wat houdt dat in? Volgens de auteur gaat het bij intervisie om een werkprobleem dat voorgelegd wordt aan een aantal collega’s met de vraag het probleem te analyseren en van een advies te voorzien. Hierbij draait het om het leren van elkaar. Als bijvoorbeeld een werknemer heel hard zijn best heeft gedaan en zijn werk wordt vervolgens door zijn baas afgekraakt omdat dit niet aan de eisen voldeed, kan dit wrijving geven. De werkgever uit zijn woede bij een collega onder het genot van een kop koffie. Na een aantal weken komen ze elkaar weer tegen in de intervisiegroep. Daar komt naar voren dat de werknemer misschien niet goed heeft geluisterd. Als hij dit probleem herkent, kan hij in het vervolg zijn opdrachten op een velletje papier krijgen. In het “Werkboek intervisie” zijn twintig verschillende werkvormen beschreven. Tevens staan er oefeningen en methoden die het intervisieproces op maat ondersteunen. Bij elke oefening staat nauwkeurig beschreven wat er van een groep en de begeleider wordt verwacht. Dit werkboek is bedoeld als aanvulling op het vorige boek van de auteur genaamd “Intervisie bij werkproblemen”. Het werkboek kan door iedereen die behoefte heeft aan intervisie gebruikt worden. Zo kunnen onder andere studenten, docenten, coaches en trainers zich verrijken door het uitwisselen van kennis. Het is wel van belang dat afspraken over bijeenkomsten worden gemaakt. Als achteraf een derde van de groep komt opdagen is dit niet bevorderlijk voor intervisie.
Uit: Zorg en welzijn, nummer 9, mei 2002

Manager en literatuur
Dit werkboek bundelt 20 verschillende werkvormen voor beginnende en meer gevorderde intervisiegroepen. Deelnemers aan intervisiegroepen, zowel in de profit als in de non-profitsector, krijgen in dit boek op een compacte en overzichtelijke wijze praktische handreikingen aangeboden. Dit handboek is te zien als de aanvulling op het eerder verschenen boek “Intervisie bij werkproblemen” van dezelfde auteur. Hendriksen presenteert in dit “Werkboek intervisie” oefeningen, werkvormen en methoden die het intervisieproces faciliteren. Het is een praktijkboek dat de mogelijkheid biedt een veelheid aan intervisiewerkvormen op maat te introduceren in een beginnende of meer gevorderde intervisiegroep. Het boek is tot stand gekomen op basis van vele cursussen en trainingen die de auteur de afgelopen vijf jaar heeft gegeven aan zeer gevarieerde groepen deelnemers. Steeds werd in deze groepen de vraag gesteld: geeft ons concreet materiaal zodat wij zelfstandig ons eigen intervisietraject structuur kunnen geven en optimale resultaten kunnen behalen. Het boek is dan ook opgebouwd als een gereedschapskist. Werkvormen zijn te combineren en er staan suggesties in om eigen ideeën vorm te geven. Het is dus een werkboek met een dubbele gebruiksmogelijkheid.
Uit: Manager en literatuur, mei 2002

Onderwijsblad
Jeroen Hendriksen houdt zich bezig met activiteiten op gebied van training opleiding en intervisie. Over het laatste onderwerp heeft hij een boek geschreven: Werkboek Intervisie als aanvulling op het eerder verschenen Intervisie bij werkproblemen. Het werkboek is bestemd voor een ieder die aan intervisie doet of wil doen en geeft suggesties om eigen ideeën verder vorm te geven. In het boek staan voorbeelden van tot op de minuut uitgewerkte intervisiesessies.
Uit: Onderwijsblad, nummer 13, juni 2002