wandelcoaching volgens onderzoek effectief

Agnes van den Berg, hoogleraar in Groningen, heeft het effect van wandelcoaching op cliënten wetenschappelijk onderzocht. Over de gehele linie vertoonden cliënten van wandelcoching minder negatieve werkgerelateerde verschijnselen in vergelijking met de controlegroep. ook bij nametingen reageerden ze veel positiever. Met name werkstress, gezondheid en welzijn werden als verbeterd ervaren.
uit: nieuwsbrief van het Coach Bureau, nov. 2016